ПОИСК В СЕТИ

PostHeaderIcon Образец административного иска о признании действий Управления Пенсионного Фонда при перерасчете пенсии незаконными и обязанности осуществить перерасчет пенсии в соответствии со ст. 40, 42 ЗУ "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании"

Прим. Иск о незаконном применении при перерасчете пенсии работающему пенсионеру показателя 2007 года.

______________ міськрайонний суд
адреса

Позивач:         ПІБ, адреса, засоби зв’язку

Відповідач: Управління Пенсійного фонду
України в м. _______________,
___________________  області
адреса, засоби зв’язку

 АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ

про визнання дій УПФ України в  м. __________ ________ області
щодо призначення пенсії протиправними та зобов’язання здійснити певні дії

 

Я, ПІБ, 28.12.1958 року народження (додаток 2) є пенсіонером, що підтверджується пенсійним посвідченням серія АНН № 76540 від 13.01.2008 року та перебуваю на обліку в управлінні Пенсійного Фонду України в м. __________ _________ області (додаток 4), отримую пенсію за віком та продовжую працювати.

20.01.2011 року я звернувся до відповідача із заявою про перерахунок пенсії відповідно до ст. 40, ч.4 ст. 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" від 09.07.2003 року №1058-ІV, тому що після призначення пенсії і останнього перерахунку пропрацював додатково 24 місяця.

Відповідач прийняв рішення провести перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу, і відмовив мені у перерахунку пенсії по заробітній платі з урахуванням заробітної плати по Україні за 2010 рік, протиправно застосувавши для обчислення пенсії середній показник заробітної плати за 2007 рік.

При перерахунку пенсії відповідач посилається на підпункт 3 п. 11 Постанови КМУ від 28.05.2008 року № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян»та ч.4 ст. 42 Закону України №1058-ІV та застосовує показник заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2007 рік, яка складала 1197,91 гр., а не за 2010 рік, яка по Україні склала 1982 гр. 63 коп.

Вважаю такі дії відповідача при перерахунку пенсії неправомірними і незаконними, і такими що порушують норми статті 40 та 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", які передбачають застосування при перерахунку середньої заробітної плати робітників, зайнятих в галузях економіки України за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії, а в моєму випадку це показник середньої заробітної плати за 2010 рік.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" аналогічні перерахунки пенсій працюючим пенсіонерам визначені ч. 4 ст. 42. Зокрема, у разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням не менше ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі.

Відмовляючи мені у перерахунку пенсії із застосуванням середньої заробітної плати по Україні за 2010 рік відповідач посилався на постанову КМ України від 28 травня 2008 року № 530, якою уточнено алгоритм визначення показників  заробітної плати в середньому на одну особу в цілому по Україні,  з якої сплачено  страхові внески та  яка  відповідно  до Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії. Таким чином, відповідач неправильно застосував норми ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», та Постанову КМ України від 28 травня 2008 року № 530.

Відповідно до Конституції України, Україна є суверенною, незалежною, демократичною, соціальною і правовою державою, де людина її здоров’я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються найвищою соціальною цінністю. Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути  скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Громадянам гарантовано право на соціальний захист, що включає право на забезпечення їх у старості. Відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» умови, норми і порядок пенсійного забезпечення визначаються виключно законами по пенсійне  забезпечення. Законом України «Про державний бюджет України на 2008 рік» від 28 грудня 2007 року № 107-VI  частина 4 статті 42 Закону України «Про загальнообов’язкове  державне  пенсійне страхування» викладена в новій редакції, а саме: «У разі, якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням не менш ніж 24 місяців страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) пенсії незалежно від перерв у роботі. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія. За  бажанням  пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначеної в частині першій статті 40 Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахування пенсії. При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід) для перерахунку пенсії, період після призначення пенсії не підлягає виключенню згідно з абзацом третім частини першої статті 40 цього Закону. У разі, якщо застрахована особа після призначення (перерахунку) пенсії має менш ніж 24 місяців страхового стажу, перерахунок пенсії проводиться не раніш як через два роки після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням страхового стажу після призначення (попереднього перерахунку) з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію».

Рішенням Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року № 10-рп/2008 вказані зміни ч. 4 ст. 42 зазначеного Закону визнані неконституційними. Після ухвалення Конституційним Судом України рішення від 22 травня 2008 року, стаття 42 цього Закону залишилася чинною в попередній редакції (до внесення змін), а саме: «У разі якщо застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, провадиться перерахунок пенсії з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. Кожний наступний перерахунок пенсії провадиться не раніш як через два роки після попереднього перерахунку з урахуванням страхового стажу після призначення пенсії. Перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу), з якої була обчислена пенсія, або за періоди страхового стажу, зазначені в частині першій статті 40 цього Закону».

Безпосередньо у статті 42 цього Закону не зазначено, за для перерахунку пенсій застосовується показник середньої заробітної плати за рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії. Проте, це виникає із самого змісту частини четвертої статті 42 цього Закону. Адже, якщо при перерахунку пенсії береться заробітна плата відповідно до статті 40 Закону,  тому має застосовуватись і той показник середньої заробітної плати, який береться при призначенні пенсії.

Крім того, відповідно до п. п. 3 п. 11 Постанови КМУ від 28 травня 2008 року № 530 «Деякі питання соціального захисту окремих категорій громадян» у разі коли застрахована особа  після  призначення  пенсії відповідно до   Закону   продовжувала  працювати, проводиться перерахунок пенсії з урахуванням не менш як 24 місяців страхового  стажу  після  призначення  (попереднього  перерахунку) пенсії  незалежно  від  перерв  у   роботі.   Перерахунок   пенсії проводиться  із  заробітної плати (доходу),  з якої була обчислена пенсія.  За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться  із заробітної плати за періоди страхового стажу,  зазначені в частині першій статті 40 Закону,  із  застосуванням  показника середньої  заробітної  плати  працівників  у  середньому  на  одну застраховану особу в цілому по Україні,  з якої сплачено  страхові внески та  яка  відповідно  до Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії.  При цьому з періоду, за який враховується заробітна плата (дохід)  для  перерахунку  пенсії,   період,   що   настає   після призначення пенсії, не підлягає виключенню згідно з абзацом третім частини першої статті 40 Закону.

Відповідно до ч.2 ст.40 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» передбачено, що під час обчислення пенсії застосовується середня заробітна плата (дохід) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього Закону враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року звернення за призначенням пенсії.

Виходячи з наведеного, здійснення перерахунку пенсії відповідач мав користуватися вказаними Законами, в тому числі і вимогами Постанови КМ України № 530 від 28 травня 2008 року. Незважаючи на це, відповідач незаконно здійснив мені перерахунок пенсії у 2011 році із застосуванням показника середньої заробітної плати за 2007 рік у розмірі 1197,91 гривень.

Посилання відповідача на те, що після прийняття рішення Конституційного Суду України від 22 травня 2008 року про визнання неконституційним положень про внесення змін до ст. 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» необхідно вдруге законодавчо врегулювати вказану норму є безпідставним та не відповідаючими закону.

Управління Пенсійного фонду України в м. _________ __________ області як  орган, якому делеговано повноваження щодо призначення і виплати пенсій та доплат до них, повинно було діяти відповідно до вимог ст.40, ч.4 ст.42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", згідно яких перерахунок пенсії здійснюється із заробітної плати (доходу) з яких була обчислена пенсія. За бажанням пенсіонера перерахунок пенсії проводиться із заробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені у частині першої ст.40 цього Закону, із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілої по Україні, з якої сплачено страхові внески та яка відповідно до цього враховується для обчислення пенсії, за календарний рік, що передує року перерахунку пенсії.

Доводи відповідача в тій частині, що перерахунок пенсії позивачу проводився із застосуванням показника середньої заробітної плати працівників за 2007 рік відповідно до Постанови КМУ № 530 від 28.05.2008 року у зв'язку з відсутністю законодавчого врегулювання цього питання після ухвалення Рішення Конституційного суду України 22.05.2008 року є неспроможними, оскільки вони суперечать вимогам закону.

Окрім цього,  відповідач не обґрунтував свою позицію щодо застосування показників саме 2007 року, т.я в наведених ним нормах законодавства, ані в Законі України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», ані в Постанові КМУ № 530 від 28.05.2008 року немає жодних посилань на застосування показників 2007 року при перерахунку пенсії.
Крім цього, навіть в розрахунку призначення пенсії вказано – «середній заробіток за минулий рік», але показник застосовується не минулого року, а 2007 року (додаток 7).

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

На підставі викладеного, керуючись Конституцією України, ст. ст. 40, 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", ст.ст. 6, 18,19, 99, 104-106,  Кодексу адміністративного судочинства України, суд, -

Прошу:

1. Визнати дії Управління Пенсійного Фонду України в м. ___________ ______ області щодо проведення перерахунку пенсії на користь мене, ПІБ з урахуванням показника середньої заробітної плати працівників в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні за 2007 р. протиправними.
2. Зобов’язати Управління Пенсійного Фонду України в м. ____________ ______ області здійснити перерахунок та виплату призначеної мені, ПІБ  пенсії за віком у відповідності до вимог ст. ст. 40, 42 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», застосувавши показник заробітної плати (доходу) в середньому на одну застраховану особу в цілому по Україні, з якої сплачені страхові внески за календарний рік, що передує року звернення за перерахунком пенсії, тобто за 2010 рік, яка складає 1982,63 гривень, починаючи з 01.02.2011 р. з урахуванням різниці фактично сплаченої суми пенсії.

Додатки:

1. Копія адміністративного позову.
2. Копія паспорту ( 2 екз.).
3. Копія ідентифікаційного коду ( 2 екз.).
4. Копія пенсійного посвідчення  ( 2  екз.).
5. Копія заяви до УПФ в м. __________ (2 екз).
6. Копія відповіді УПФ в м. _________ від 15.02.2011 року (2 екз).
7. Розрахунок призначеної пенсії (2 екз).
8. Квитанція  про сплату судового збору та 1 екз. копії.

Дата, підпис

 

Комментарии   

 
0 #17 Анна 01.06.2016 08:36
Здравствуйте. ПФ не засчитал стаж роботы в садов. тов-ве в 1988-1992 г. Утеряна трудовая. В СТ нашлись такие архивные документы: заявление о приеме на работу с печатью и подписью Предс. Правления СТ, копия правки в Автодор ( выдана Х в том, что он действительно работает. Дата, т.е. есть только дата выдачи справки), копия характеристики (неправильно указана дата рождения), Протокол Собрания Правления СТ по вопросу увольнения , проф. билет с отметками взятия и снятия с учета, проф.карточка с такими же отметками и с отметкой ВЗНОСЫ УПЛАЧЕНЫ с..по.. Предоставили в ПФ справку с СТ о том, что архивы утрачены по неизвестной причине и не сдавались в архивы города и области. Жива бывшая Председатель правления и есть просто люди, члены СТ, знавшие мужа как работника СТ (сторож).Если подавать на суд, то как быть со свидетелями? Наверняка есть только документ, что они члены СТ. ПФ отказал по причине отсутствия первичных документов о приеме на работу.
Цитировать
 
 
+1 #16 Татьяна 17.11.2013 12:35
Есть ли смысл обращаться с жалобой в КВАсУ, если районный суд признал мое право на перерасчет пенсии по базе 2010года, но апелляционнй суд удовлетворил апелляцию РПФУ?
Цитировать
 
 
+3 #15 Іван 28.10.2012 01:25
[quote name="Євген"]Ша новні друзі по нещастю! Допоможіть знайти зразок касаційної скарги до Касаційного Вищого адміністративно го суду України.
Районний суд визнав моє право на перерахунок пенсії по базі 2010р, але апеляційний суд задовольнив апеляцію РПФУ.
Тепер треба зі скаргою до КВАсУ. Будь ласка, допоможіть.

Мені також потрібна,є в когось?
Цитировать
 
 
-1 #14 Людмила 05.06.2012 15:23
Как должен звучать сегодня административнн ый иск в связи со ссылкой ПФУ на № 3668 -VI от 08.07.2011 г. ст.42.
Якщо пенсіонер, який продовжував працювати, набув стажу,
достатнього для обчислення пенсії відповідно до частини першої
статті 28 цього Закону, за його заявою проводиться відповідний
перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після
призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням
заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано)
пенсію.
Цитировать
 
 
-2 #13 Надежда 04.03.2012 15:31
В какой срок пенсийный фонд должен перевести пенсионера с пенсии на другую пенсию.
Цитировать
 
 
+4 #12 Людмила 22.01.2012 10:49
Здравствуйте, 28.09.2011 г. судом первой инстанции отказано в удовлетворении иска к ПФУ о пересчете пенсии работающему пенсионеру (вместо показателя средней зарплаты за 2010 год ПФУ применил показатель 2007 года), а 20.01.2012г. и апелляционным админ. судом было отказано в удовлетворении апелляции и решение местного суда осталось в силе. Как по Вашему мнению есть ли смысл подавать кассацию, учитывая письмо ВАСУ от 19.07.2011 г., я слышу только то, что после этого письма всем пенсионерам только отказывают? Были ли в практике в пользу пенсионеров положительные решения ВАСУ, или кто-нибудь даже дошел до Верховного суда? Дело настолько безнадежное или стоит попробовать?
Спасибо.
Цитировать
 
 
-1 #11 олег 29.11.2011 17:57
подскажите как писать иск. У меня снял ПФУ по 60гр.в месяц, за 5 месяцев.Роботал по договору. Законно ли это?
Цитировать
 
 
+4 #10 Євген 22.11.2011 23:57
Шановні друзі по нещастю! Допоможіть знайти зразок касаційної скарги до Касаційного Вищого адміністративно го суду України.
Районний суд визнав моє право на перерахунок пенсії по базі 2010р, але апеляційний суд задовольнив апеляцію РПФУ.
Тепер треба зі скаргою до КВАсУ. Будь ласка, допоможіть.
Цитировать
 
 
0 #9 Alexa 17.11.2011 13:11
Цитирую Ксения:
Добрый день. Пенсионный фонд уже третий месяц не начисляет пенсию по утрате кормильца. Объясняют это какими-то "база слетела" и "напутали". Есть ли у вас образец иска по такой проблеме?

Обратитесь с заявлением в ПФУ с претензией с просьбой сообщить размер пенсии и в связи с чем она не начислена, получив ответ, можно составить админ иск в суд
Цитировать
 
 
+1 #8 Ксения 11.11.2011 12:03
Добрый день. Пенсионный фонд уже третий месяц не начисляет пенсию по утрате кормильца. Объясняют это какими-то "база слетела" и "напутали". Есть ли у вас образец иска по такой проблеме?
Цитировать
 

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

ДОБАВИТЬ В ИЗБРАННОЕ
СДЕЛАТЬ СТАРТОВОЙ
Поделиться ВКонтакте Показать В Моем Мире Поделиться ссылкой в Моем Круге Записать себе в LiveJournal В дневник на LI.RU Написать в Facebook

Інформаційний партнер - Офіційний Вісник України

Доступная недвижимость в Турции

Для Вас работает
сервис юридических услуг
Эффективность работы адвокатов портала - всегда наш приоритет!

Сегодня


сайт месяца
Интернет реклама сайта Контекстная реклама на сайте Раскрутка сайтов

Если Вы считаете актуальной и полезной информацию на нашем сайте, то просим поделиться ею с другими, установив ссылку на наш портал и сообщив про него другим!
Мы всегда открыты для Вас и ждём комментариев!

Новое в сети: